Type Here to Get Search Results !

रुन्टीगढी गाउँपालिकाले सवैप्रकारका घटनादर्तालाई डिजिटाईज गर्दै

मनोज पुन होलेरी रोल्पा, मंसिर २५ रुन्टीगढी गाउँपालिका अन्र्तगत व्यक्तीगत घटनादर्ता तथा पंजीकरण शाखाले नेपाल सरकारको कार्यनितीअनुरुप गाउँपालिकाको ९ वटै वडाहरुमा घटनादर्ता लागुभए देखिको प्राप्त सवैप्रकारका घटनादर्तालाई अनलाइन प्रविधि वाट डिजीटाइज गर्ने कार्य सुरु गरेको छ। डिजीटाईज कार्यको लागी कम्प्युटर सम्वन्धी ज्ञान भएको दक्ष व्यक्तीवाट सेवा खरिद गरी छनौट भएको व्यक्तीलाई तालिम दिएर डिजीटाईजेसन कार्य सुरु गरिएको हो । डिजीटाइज कार्य सुरुभए देखि सेवाग्राही ले सेवामा प्रभावकारी र गुणस्तर का साथै सहजता हुने वताइएको छ। डिजीटाइज गर्ने कार्य सम्पन्न भएपछि लाभग्रहीले आफुले गरेका घटनादर्ताका विवरणहरु अनलाईन प्रविधि वाट प्राप्त गर्न सकिने भएको छ । रुन्टीगढी गाउँपालिकामा यस्ता घटनादर्ताहरु हाल सम्म करिव २५००० को संख्यामा रहेको बताइएको छ ।राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजीकरण विभाग वाट यस कार्य सम्पन्न गर्नको लागी यसै आर्थिक वर्षमा रु.२६९०००÷– प्राप्त भएको रुन्टीगढी गाउँपालिकाका सामाजिक सुरक्षा तथा पंजीकरण शाखा का शाखा प्रमुख धुर्वप्रकाश मल्लले जानकारी दिनुभएको छ ।