Type Here to Get Search Results !

रुन्टिगढी गाउँपालिका -९ वटै वडाँको नीति कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत ।।

   ✎ चेतमान बाँठा                                                                                                           ९ असार ०७९ , होलेरी        रुन्टिगढी गाउँपालिकाको  दोस्रो गाउँसभा मा सम्पुर्ण रुन्टिगढी गाउँपालिका का -९ वटै वडाँँले आफ्नो नीति कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेका छन ।।हेर्नुहोस ।

   ।।